Bài hát  Giáng sinh

 

                   

 

  

 

 

 

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa 

ÐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần. 

1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. 

2. Thôi hỡi trần gian, bao tuyết sương cùng giá rét, cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng ? Ôi Ðấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiết, xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương. 

3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm. Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khổ hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm. Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen.

 

Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời 

1. Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời. Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời. Người sinh ra ở nơi nào biết không? 

2. Chúa ta Thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế hèn yếu như ta. Chúa ta Thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế khổ nhục nhuốc nha. 

3. Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng, mà chốn hang đá là chốn hôi tanh. Thiếu chi lâu dài rực rỡ huy hoàng, mà chốn hang đá đêm nằm ngủ say. 

4. Phải chẳng Chúa vạch cho thấy con đường, đường đầy khiêm tốn, đường tới Thiên cung. Chúng ta hãy họp nơi chốn khiêm nhường, trần gian đau khổ Thiên đàng gối chăn. 

ÐK. Chúa thương loài người. Chúa thương loài người. Bê - lem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người. Chúa thương loài người. Bê - lem là nơi Chúa sinh

 

Hát khen mừng Chúa giáng sinh 

ÐK: Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa) đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Belem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. 
Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. 

1. Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. 

2. Nơi hang Belem chiên lừa thở hơi, tan giá đêm đông ấm thân Con Người. 

3. Nơi hang Belem mục đồng xúm quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành. 

4. Nơi hang Belem huy hoàng ánh sao, đưa lối ba vua phương đông đến chào. 
5. Nơi hang Belem ta quỳ thiết tha, xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

 

Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng 

ÐK: Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Người là Vua uy quyền, là Vua vinh quang, là Vua thái bình, là Vua muôn đời. 

1. Sự sống đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi. Trần thế xưa nay chìm trong u tối đã tìm thấy ánh quang muôn đời. 

2. Người đã đến trần gian, sinh giữa chốn hang lừa khó khăn. Này chính Ðấng ngàn dân trông ngóng đến giải thoát chúng sinh mê lầm.

 

Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi 

ÐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Ðấng Thiên sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. 

1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương, xóa tội trần gian, xóa bao lỗi lầm. 

2. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa chí linh, nối lại tình thương thế gian Nước trời. 

3. Bơ vơ cõi trần giông tố hiểm nguy, giữ gìn đoàn con những khi chiều tối. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh, dẫn đoàn con thơ tới quê thiên đình.

 

Ðêm nay Noel về 

1. Ðêm nay Noel về, người ơi lắng tai nghe. Ðàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vàng. Ðêm nay Noel về, người ơi ngước lên xem. Ngàn sao đêm lấp lánh, rộn ràng khắp thiên cung. 

ÐK: Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, cung nhạc an hòa. Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, vì một tình yêu. 

2. Ðêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên. Hợp câu kinh tiếng hát, hợp lòng với thiên triều. Ðêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên. Bình an cho nhân thế, người người sống tin yêu. 

3. Ðêm nay Noel về, này ai chốn u mê. Hãy mau mau cất bước, tìm về ánh huy hoàng. Ðêm nay Noel về, này ai vẫn mong chờ. Hãy mau mau cất bước, tìm về chốn Belem

 

Ðêm thánh vô cùng 

1. Ðêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời, xe chữ đồng. Ðêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền. 

2. Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn. Nhắp chén phiền, vương phong trần. Than ôi Chúa thương người đến quên mình. Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng Chúa đang đền bù. 

3. Tinh tú trên trời, sông núi trên đời, với thánh thần, mau kết lời. Cao rao Hóa Công đã khéo an bài. Sai Con hiến thân mong cứu nhân loại. Hang chiên máng rêu tạm trú. Bốn bề tuyết sương mịt mù.

 

Ðêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần 

1. Ðêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang. 

ÐK: Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
(Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang, hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển thiên cung. Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang, hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển vô cùng.) 

2. Ðem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Ðấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến bao ơn Người, chung nhau hòa âm những khúc ái ân. 

3. Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa, ôi thân Hài Nhi giá rét khô thay. Ðây vua ta quản xuất cõi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai. 

4. Ðưa tay ra để tỏ cho muôn người, bao nhiêu tình thương đối với thế gian. Sao ta chưa kíp đến lễ dâng Người ? Dâng tâm hồn ta tiếng hát hỉ hoan 

5. Noi theo gương sốt sắng của thiên thần, con xin từ đây yêu mến chẳng khuây. Ðem ca ngâm trìu mến để thông phần, không khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay.

 

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời 

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. 

Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa, đây Chúa thiên toà giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy tiến bước tới, đến xem nơi hang belem, ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

 

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng 

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời, xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền. 

Ôi Chúa thiên đàng, cảm mến cơ hàn. Nhấp chén phiền, vương phong trần. Than ôi Chúa thương người đến quên mình. Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Hang chiên máng rêu tạm trú. Bốn bề tuyết sương mịt mù. 

Tinh tú trên trời sông núi trên đời, với thánh thần mau cất lời. Cao rao hoá công đã khéo an bài. Sai con hiến thân mong cứu nhân loại. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng Chúa đang đền bù. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng Chúa đang đền bù.

 

Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần 

1. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thoát hỉ hoan. Trên thiên cung vẳng xuống cõi dương trần ngâm nga hò câu kính chúc hiển vang. 

ĐK. Glo- - - - ri- a, in excelsis De- o (x2) 

2. Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến báo ơn Người, chung nhau hòa âm những khúc ái ân. 

3. Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa, ôi thân hài nhi giá rét khổ thay. Đây Vua ta quản xuất cõi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.

 

Kìa trông huy hoàng vì sao 

1. Kìa trông huy hoàng vì sao, chiếu soi gần xa khắp miền, nào hỡi mục đồng dậy mau. Chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin vui mừng: vừa đây trong chốn hang lừa, đã sinh ra chính Vua muôn trùng. Mau đến Belem kính thờ. 

Belem kìa, sương tuyết ta ngại chi ! Mau lên nào, mau bước ta cùng đi, cùng đi xem rõ Vua nhân trần. Người sinh trong cảnh cơ hàn. Nào anh em hãy nghe thiên thần, đi viếng Chúa ta xuống trần. 

ÐK: Giữa muôn ngàn hào quang, với muôn ngàn hương ngát lừng. Bao thiên thần hòa vang. Cất bao lời cung chúc mừng: Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bằng yên cho khắp nhân loại. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bằng yên cho khắp nhân loại. 

2. Nào hỡi muôn loài hòa vang, tiếng ca nhịp theo tiếng đàn. Mừng Chúa bỏ trời cao sang, giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hãy suy cùng: lòng Cha bao xiết khoan hồng. Vào đây ca hát lên vang lừng, mong cám ơn cho hết lòng. 

Dân mục đồng con kính tin thờ Cha. Thay nhân loại con cất vang lời ca. Nửa đêm thanh vắng cung ca đàn, làm cho bao xiết ngậm ngùii. Ngày nay Cha đoái thương lâm trần, xin hãy thứ tha nhân loại.

Kìa trông, huy hoàng vì sao 

Kìa trông, huy hoàng vì sao, chiếu soi, gần xa khắp miền. 
Nào hỡI mục đồng dậy mau, chớ lo chi hãy bình yên. 
Này nghe ta bao tin vui mừng, vừa đây trong chốn hang lừa. 
Đã sinh, ra, chính, vua muôn trùng. 
Mau đến Belem kính thờ. 
Glory, glory 
Glo- ry (glo- ri- a), Glory (glo- ri- a) 

Nào hỡi muôn loài hòa vang, tiếng ca nhịp theo tiếng đàn. Mừng Chúa bỏ trời cao sang, giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hay suy cùng. Lòng Cha bao xiết khoan hồng. Vào đây ca hát lên vang lừng, mong cám ơn Cha hết lòng. 

Glory, Glory 
Glo- ry (glo- ri- a), Glory (glo- ri- a) 
Dâng mục đồng con kính tin thờ Cha, thay nhân loại con cất vang lời ca. Nửa đêm thanh vắng, cùng ca đàn, làm cho bao xiết ngậm ngùi. Ngày nay Cha đoái thương gian trần, xin hãy tha thứ lỗi lầm. 
Glory, glory, 
Glo- ry (glo- ri- a), Glo- ry (glo- ri- a)

 

Loài người ơi ! Tới Belem 

ÐK: Loài người ơi ! Tới Belem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang, Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô: Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. 

1. Belem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương, Ngôi Hai giáng sinh chuộc tội vì lòng xót thương. 

2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh. Noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn tuyết trinh.

        

       Mùa đông năm ấy sao sáng 

1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát (2). Mừng sinh nhật Chúa vinh quang. Mừng sinh nhật Ðấng yêu đương. Sinh nhật từ ái sáng như công bình. 

2. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hang Belem những mục đồng mau bước. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật Ðấng Cứu Tinh. Mừng sinh nhật Ðấng uy linh. Sinh nhật, ngày Chúa xuống ơn thái bình. 

3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn. Nhìn Con mới sinh dâng tấm lòng kính mến. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa. Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai. Mừng sinh nhật Ðấng Thiên Sai. Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời
                  

 

Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca 

ÐK: Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Ðấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi nguồn bao la. Người hoan chúc đón tin vui thái hòa. 

1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và mây mưa Ðấng Cứu Tinh cho đời. 

2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta. Một Trẻ Thơ Chúa ân ban cho gian trần. Mừng vui lên muôn người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa viếng thăm dân Người. 

3. Trời đêm động nay bừng lên ánh quang, và không trung lắng tiếng ca muôn thiên thần. Mừng Ngôi hai, Vua bình an giáng sinh. Nguồn ân thiêng Chúa ban cho nhân trần.

 

Trời cao, hãy đổ sương xuống, Và ngàn mây 

ÐK. Trời cao, hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Ðấng chuộc tội! Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Ðấng cứu đời! 

1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Ðoàn con đã hối tội rồi. 

2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiền xích tội nhơ. Chúa ơi! Lòng nhân từ Chúa không bờ.

 

 

 

  

 

 

 

Trang thông tin liên lạc | Thăng tiến hôn nhân gia đình | tthntv@gmai.com

Trang nhà  | Tìm hiểu | Hình ảnh | Chia sẽ | Họp liên gia | Ban điều hành | Tin tức

   Thông báo | Tài liệu | .Nhạc | Bài hát | Kinh nguyện | Khóa 3 ngày | Khóa tu nguyền

 

 

 

 

 

 

 .Trang nhà

 .Tìm hiểu

 .Hình ảnh

 .Chia sẽ

 .Họp liên gia

 .Mẫu họp liên gia

 .Ban điều hành

 

 .Tin tức

 .Thông báo

 .Tài liệu

 

 .Nhạc

 .Kinh nguyện

 

 .Khóa 3 ngày

 .Khóa tu nguyền

 

    Bài hát

  -Giáng sinh

  -Thiên Chúa

  -Các Thánh

  -Đức Mẹ

  -Phụng lễ

  -Chầu Thánh Thể

  -Sinh hoạt