Bài hát  Thiên Chúa

                   

 

  

 

 

 

Thánh Thần, khấn xin ngự đến

1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.

ÐK: Lạy Ngài xin đến dẫn đắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.

3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.

4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.

 

Cầu xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ðem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau giồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành

 

Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba Đoái nghe lời con thiết tha Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý Xa điều gian dối, luôn trung thành.

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần Nguồn thiêng yêu mến từ nhân Hun đốt tim con tình yêu lai láng Cho lòng thao thức bên Chúa luôn

 

Lạy Chúa từ nhân xin cho con

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

 

Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con 

1. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi. 

ÐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha. 

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế. 

3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời lạc trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán. 

4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh. 

5. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng.

 

Chúa dắt dìu con như gió 

ÐK: Chúa dắt dìu con như gió đưa ngàn mây, như ánh sao trời soi đường lữ khách. Tình Ngài yêu thương hơn tình thân mẫu con, tình yêu dạt dào dẫn con về an bình. 

1. Chúa ơi hiểu lòng Chúa vô bờ, con đâu dám hững hờ, dù gian trần thơm hương lòng con không bận vương. 

2. Chúa ơi hiểu lòng Chúa nhân từ, luôn tha thứ lỗi lầm, lòng con nguyện tuyên xưng, giờ đây con thề hứa.

 

Chúa là mục tử, Người dẫn lối 

1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xa, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy. 

ÐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì. 

2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn an lòng. 

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân, dầu Người tràn lan, và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

 

Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng 

ÐK: Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng, gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con. 

1. Êm vui như nắng soi mùa xuân, Người làm sống vui cả tâm thần. 

2. Uy nghi kiên vững như thành đô, Người hằng chở che kẻ nương nhờ. 

3. Cho non rung chuyển cho rừng lay, được gần Chúa con vững đêm ngày. 

4. Con vui dâng Chúa muôn lời ca, và tình mến xin chẳng phai nhòa.

 

Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến 

1. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến, đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày.

ÐK: Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế, Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. 

2. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vợi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oan sẽ phai tàn. 

3. Chúa con ơi, rồi mai này Ngài lại đến, đến kêu con, đến đem con, đem mọi người, ai trung thành được chia phúc vinh quang trong Nước Cha, nơi tiệc thánh sống thanh nhàn.

 

Con thờ lạy Chúa Giêsu 

ÐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhận lời con cầu. 

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu. 

2. Xin cho con xa thế trần, giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần, để lòng an ủi Chúa luôn 

3. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng cha mẹ chúng con. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng anh chị chúng con. 

4. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng cho kẻ khấn xin. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khốn cùng.

 

Con mến yêu tin thờ trong lòng 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con. 

ÐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta. 

3. Con khấn xin cho bậc tu trì hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao. Miệng hát ca lòng thỏa nhường bao. 

4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành hằng quyết lòng nêu gương ái nhân. Yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan. 

5. Con khấn xin cho đoàn chiên lầm tìm thấy đường quang minh Phúc Âm. Yêu Chúa cả dứt bỏ tà tâm, cùng với chiên lành nối tình thân. 

6. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành phù giúp đoàn con trên thế gian. Qua kiếp khổ trí tịnh lòng thanh, về tới quê đầy phúc bình an.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.
 

Chúa ơi nay ngày xuân 

ÐK: Chúa ơi nay ngày xuân, hồn con say sưa trong giấc hương. Thoáng muôn cung ca đàn nhịp lừng vang hòa với thiều quang. Dâng trái tim trung trinh, chúng con mừng danh thánh. Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân cho chúng con một năm thắm tươi. Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân cho chúng con một năm sáng ngời. 

1. Lòng con thiết tha muôn vàn, xin cho sống trên trần gian đầy dư phúc ân hồn xác, nhất tâm phụng thờ Chúa xuân. 

2. Lòng con thiết tha muôn vàn, trông mong Chúa ban hồng ân, mẹ cha quyến thân bạn hữu, sống lâu xác hồn hỷ hoan. 

3. Lòng con thiết tha muôn vàn, xin cho nước non Việt Nam toàn dân nhất tâm đoàn kết, sống vui trên nền Phúc Âm

 

Con nay trở về, trở về cùng Chúa 

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình. 

ÐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. 

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, cỏ lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. 

3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

 

Chúa nhân từ xin lắng nghe 

ÐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ. 

2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm. 

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Ngài tuyên án nhân loại. 

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Trót sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu. 

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. 

6. Vẩy nước cho con nên tinh sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe bao lời sung sướng hoan lạc. 

7. Thịt xương Chúa đánh nát nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.

 

Còn lời nào trầm như lời kinh đêm 

1. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa ? Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài ? Lạy Chúa, Ngôi tình yêu, con mến tin cậy nhiều, xin rộng ban cho con một đời tươi mới, Chúa ơi ! Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên tới Chúa ? Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên tới Ngài ? Lạy Chúa, con về đây, giang cánh tay tội đầy, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối, Chúa ơi ! 

ÐK: Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa trắng vẫn thắm tươi mầu. 

2. Còn tình nào buồn như tình rong rêu, trôi lêu bêu giữa sóng ? Còn tình nào buồn như tình chim hoang bay trên mây gió ngàn ? Lạy Chúa, Ngôi tình yêu, con đã xa một chiều. Xin Ngài thương khi con mỏi rời chân gối, Chúa ơi ! Còn tình nào hồng như tình Giêsu xưa hy sinh kiếp sống ? Còn tình nào hồng như tình Giêsu tấm thân phơi giữa trời ? Lạy Chúa, cao vời thay, nhân ái thay tình Ngài ! Xin phúc ân cho con ngày ngày mãi mãi ngất say.

 

Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu 

1. Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 

ÐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 

2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì; Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 

3. Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. 

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái, cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.

 

Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba Đoái nghe lời con thiết tha Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý Xa điều gian dối, luôn trung thành. 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần Nguồn thiêng yêu mến từ nhân Hun đốt tim con tình yêu lai láng Cho lòng thao thức bên Chúa luôn

 

Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân 

ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu. 

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã mến yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu. 

2. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng cha mẹ chúng con. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng anh chị chúng con. 

3. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khấn xin. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khốn cùng.

 

Con mến yêu tin thờ trong lòng 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con. 

ĐK : Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha. Hằng xót thương phù giúp người ta.

 

Chúa hãy cho con con tim của Chúa 

1. Chúa hãy cho con con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối. Nhưng Chúa hỡi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen như chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu. 

ĐK: Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cải hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cải hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. 

2. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để biết ca khen uy Danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thác cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về với Chúa Cha. 

3. Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc u phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tối yên vui chuyên lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân trìu mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

2. Cha ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày. Thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy. 

ÐK. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

 

Ca lên đi! Thần Thánh trên Thiên Ðình 

1. Ca lên đi! Thần Thánh trên Thiên Ðình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

2. Ca lên đi! Mọi thế nhân qua giòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

3. Ca lên đi! Trời đất bao la ngợp kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

4. Ca lên đi! Rừng núi đua chen ngàn cỏ hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

5. Ca lên đi! Triều sóng cao dâng đẹp đại dương, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

6. Ca lên đi! Ngàn cánh chim tung trời dọc ngang, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

7. Ca lên đi! Làn gió xuân thơm nồng hương hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

8. Ca lên đi! Hỡi ánh trăng thu đẹp trời cao, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

ÐK. Ca lên đi. Chúc tụng Chúa Cả uy quyền. Trần hoàn ơi! Ca lên đi. Triều thần ơi! Ca lên đi.

 

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên 

1. Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái - Sơn Chúa chan bao tình mến thương. 

(đ.k.) Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn. Cao như Thái Sơn. Chứa chan abo tình mến thương. 

2. Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm - tư Ðã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ. Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái - Sơn Chúa chan bao tình mến thương. 

3. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen Lunglay phiêu bạt xao xuyến trên dòng đời. Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái - Sơn Chúa chan bao tình mến thương.

 

Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ 

1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

ÐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn thiên đình. 

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian. 

3. Con thờ kính máu Chúa trong chén này, rửa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ, ủ ấp con thơ tựa bên nhan Chúa, phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma

 

Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện 

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền. 

ÐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Cha hưởng vinh phúc trên đời 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền

 

Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa 

ÐK: Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm đượm máu đào. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 

1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. 

2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Ðấng phán xét trong quyền uy đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình. 

3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người trần chê trách lãng quên suốt đời.

 

Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc 

Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. 

Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ. 

Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn

 

Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện 

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền. 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền. 

3. Trần gian đắm say trong cuộc vui đời. Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha. Ðoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người. Ðến thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời. 

ÐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.

 

Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi 

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. 

1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con. 

2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương. 

3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông. 

4. Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

Giêsu chúng con tới đây sấp mình 

1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình. 

ÐK: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời. 

2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình. 

3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình.

 

Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son 

ÐK. Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son, mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian. Nguện xin Thánh Tâm Cha đêm ngày ban các ơn, giúp con hằng thêm vững bền mến Cha lành. 

1. Cha sinh xuống làm người để thiêu đốt thế gian. Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra. Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân. Ðợi gì hỡi con lòng Cha tưởng nhớ thiết tha. 

2. Cha tha thiết van nài này con đây khát khao. Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời đời con ước mong. Yêu Cha mến Cha là một hạnh phúc lớn lao. Ðời này sống yêu đời sau lòng mến không cùng.

 

Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng 

ÐK. Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong. 

1. Lạy Chúa mau đến cho lòng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con tràn vui. 

2. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con ngợi khen. 

3. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con thanh khiết. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con sạch trong. 

4. . Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con hăng hái. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con bình an.

 

Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi 

ĐK: Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con gía lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. 

1. Lạy Chúa giờ đây bao xiết mừng, con rước Người và được Cha đoái thương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con. 

2. Lạy Chúa giờ đây vạn nẻo đường, con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.

 

Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son 

ÐK. Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son. Mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian. Nguyện xin Thánh Tâm Cha cho tình yêu chúng con. Thiết tha đầy nhiệt huyết thờ kính Cha lành. 

1. Cha sinh xuống làm người, để thiêu đốt thế gian. Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra. Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân. Ðợi gì hỡi con lòng Cha tưởng nhớ thiết tha. 

2. Cha tha thiết van nài, này con đây khát khao. Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời con ước mong. Yêu Cha, mến Cha là một hạnh phúc lớn lao. Ðời này sống yên, đời sau lòng mến không cùng.

 

Giêsu khoan nhân rất ngọt ngào 

ÐK. Giêsu khoan nhân rất ngọt ngào. Hy vọng, hy vọng, hy vọng linh hồn vẫn khát khao. Ngày đêm, ngày đêm, ngày đêm trái tim con tìm đến ước mong bao ngày phút kết giao. 

1. Ánh sáng siêu nhiên soi dẫn đường. Tâm thần ngưỡng vọng về quê hương. Mỗi ngày Chúa gọi, Chúa gọi con bước tới. Ði trong hy vọng nơi tình thương. 

2. Chúa đến thăm con, thăm con mỗi sáng ngày. Linh hồn thấy lại tuổi thơ ngây. Thiên dàng chớm nở, chớm nở ngay dưới thế. Tháng năm hoan lạc trôi từ đây. 

3. Chúa xuống ơn thiêng ơn thiêng thánh hóa hồn. Xây Ðền thánh Chúa ngự trong con. Kết hợp muôn đời, muôn đời trong ân phúc. Vinh quang Quê trời con đợi trông.

 

Giêsu chúng con tới đây sấp mình 

1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. 

2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đới hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. 

3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca, chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. 

ÐK. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

 

Hát lên bài ca 

ÐK: Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin), khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình. 

1. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong nắng ban mai, hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa. 

2. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong bóng đêm thanh, tinh tú long lanh, mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa. 

3. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong ánh xuân tươi, trong gió đông tàn qua khắp không gian muôn khúc tân ca mau vang xa.

 

Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng 

ÐK: Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Người là Vua uy quyền, là Vua vinh quang, là Vua thái bình, là Vua muôn đời. 

1. Sự sống đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi. Trần thế xưa nay chìm trong u tối đã tìm thấy ánh quang muôn đời. 

2. Người đã đến trần gian, sinh giữa chốn hang lừa khó khăn. Này chính Ðấng ngàn dân trông ngóng đến giải thoát chúng sinh mê lầm.

 

Hỡi không gian rủ sương mù 

1. Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. 

ÐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình. 

2. Suối kia ơi ngừng khơi nguồn, và sông nước hãy yên tiếng vọng ngân. Gió hôm ơi ngừng hơi rờn, vì đây Chúa rét không áo phủ thân. 

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi, người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời, kìa con Chúa chết treo chốn đồi cao. 

4. Xé tung ra màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Ðá muôn năm nào vững bền, giờ Con Chúa tắt hơi Núi Sọ đây. 

5. Cõi cao xanh ngàn thiên thần, ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ. Phía Can-Vê lệ tuôn nhìn, quý hai gối chắp tay ngắt lời ca. 

6. Ðó đây xa gần muôn loài, cùng im tiếng với trăm vẻ sầu bi. Chúng con đây nhìn lên trời, lòng đau đớn suối lệ ứa tràn mi.

 

Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua 

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán ? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Ðường tình đó Ngài dành cho con. 

ÐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt ? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương ? Ðường tình đó Ngài dành cho con. 

3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

 

Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con 

ÐK: Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. 

1. Ôi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều, Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu, hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều, gục đầu yên tựa bên lòng Chúa. 

2. Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô bờ, giúp con xưng chừa tội lỗi chung, để con từ nay trung thành đến cùng, trên đường đi lên hưởng mặt Chúa.

 

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán 

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời.

 

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm 

1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. 

ĐK: Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa trót những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn. 

2. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn. Tình Ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài.

 

Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết 

Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thưông yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu. 

1. Chúa nuôi đoàn con này đây bánh miến no lòng Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng niếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người, tung hô vua trời tổ phụ Israel. 

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-Bá trở về uống ăn thoả thuê man na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

 

Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao 

1.Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao. Trông mong sao luôn được ở gần Chúa. Như nai khát mỏi mong đợi nước nguồn. Hồn con mong chờ đợi Chúa yêu đương. 

2. Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao. Như dân xưa những mỏi mong đợi Chúa. Xin hãy đến để mang ơn cứu đời. Hồn con mong chờ hạnh phúc tuyệt vời. 

3.Ôi lạy Chúa linh hồn con đớn đau. Bao khô khan xa lạc trong tội lỗi. Tuy không đáng Chúa đến thăm viếng nhà. Giờ đây hy vọng lòng Chúa thứ tha. 

ÐK. Xin Chúa hãy đến viếng thăm hồn con. Tim con mong mỏi Chúa nhân hiền ngự đến. Xin ban ơn phúc chứa chan hồn con. Cho con tin, mến, cậy trông Người vững bền.

 

Ôi Chúa Giêse tươi cười nhìn con yêu mến 

1. Ôi Chúa Giêse tươi cười nhìn con yêu mến. Trái Tim từ bi chờ mong con đến yêu đương. Chúa yêu bé thơ ngày đêm không ngơi lưu luyến. Trung thành dâng kính, hồn con thơm ngát hoa hường. 

2. Ôi Chúa Giêsu con nguyện lòng con yêu mến. Suốt muôn ngàn năm tình thơ tươi thắm khôn phai. Cúi xin ủi an hồn con trong cơn nguy biến. Khi trời giông tố, hồn con lơ lững xa vời. 

3. Ôi Chúa Giêsu muôn đời hằng yêu nhân thế. Trái Tim từ bi hằng chan chứa nỗi đau thương. Quá yêu chúng con đành tâm Cha liều Thân thế. Tâm tình yêu mến, hồn con vui thú trăm chiều. 

ÐK. Chúa yêu bé thơ, trái tim hồng con dâng kính. Chúa yêu bé thơ, lòng con yêu mến hết tình.

 

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao 

ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền ? (láy) Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương (láy) Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời ! (láy) Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. 

1. Người đã thương con từ thủa xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết con đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương con nên có đôi môi con ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. 

2. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. 

3. Ngày tháng hôm nay, và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Ðời con đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. 

4. Nhìn ngước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào ? Chúa ở bên con, dẫu có xa xôi như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.

 

Thờ lạy Chúa, Thờ lạy Chúa 

ÐK: Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. này của nuôi quý giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ. 

2. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán: Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

 

Thánh Tâm Chúa Giêsu 

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha. 

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn nhân ái vô ngần, xin hãy thương giúp đoàn con một lòng mê say một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình tha thứ, xin thương những người đã trót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Cha.

 

Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi 

ÐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Ðấng Thiên sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. 

1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương, xóa tội trần gian, xóa bao lỗi lầm. 

2. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa chí linh, nối lại tình thương thế gian Nước trời. 

3. Bơ vơ cõi trần giông tố hiểm nguy, giữ gìn đoàn con những khi chiều tối. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh, dẫn đoàn con thơ tới quê thiên đình.

 

Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa 

ĐK : Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơp vơ. Này của nuôi quí giá, Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ. 

2. Và tổ tông xưa thu tích man-na đầy sức sống. Ðường quê có lâu công mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng dẫu trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống. Hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngã lòng. 

3. Rồi trải bao nhiêu năm tháng không quên lời đã phán rằng: "Ai mắc gian nan, tìm an ủi Cha ban." Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.

 

Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân 

1. Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân. Hỡi các con, hỡi người tri âm. Nào hãy an ủi Cha đôi phần. 

2. Trái Tim Cha thương xót ngàn dân, vì thế Cha sinh xuống gian trần. Liều tấm thân cứu chuộc muôn dân, giải thoát cho khỏi tay quỉ thần. 

3. Chết đau thương Cha chưa hài tâm, vì thế Cha ban bánh Thiên Thần. Thịt Máu nên Lương thần nuôi thân, Người khách lưu ở nơi thế trần. 

ÐK. Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời sống. Ðền xong những nỗi bạc vong.

 

                                 

  

 

 

 

Trang thông tin liên lạc | Thăng tiến hôn nhân gia đình | tthntv@gmai.com

 

Trang nhà  | Tìm hiểu | Hình ảnh | Chia sẽ | Họp liên gia | Ban điều hành | Tin tức

   Thông báo | Tài liệu | .Nhạc | Bài hát | Kinh nguyện | Khóa 3 ngày | Khóa tu nguyền

 

 

 

 

 

 

 .Trang nhà

 .Tìm hiểu

 .Hình ảnh

 .Chia sẽ

 .Họp liên gia

 .Mẫu họp liên gia

 .Ban điều hành

 

 .Tin tức

 .Thông báo

 .Tài liệu

 

 .Nhạc

 .Kinh nguyện

 

 .Khóa 3 ngày

 .Khóa tu nguyền

 

    Bài hát

  -Giáng sinh

  -Thiên Chúa

  -Các Thánh

  -Đức Mẹ

  -Phụng lễ

  -Chầu Thánh Thể

  -Sinh hoạt