Bài hát  Chầu Thánh Thể

                   

 

  

 

   

Con mến yêu tin thờ trong lòng 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con. 

ÐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta. 

3. Con khấn xin cho bậc tu trì hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao. Miệng hát ca lòng thỏa nhường bao. 

4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành hằng quyết lòng nêu gương ái nhân. Yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan. 

5. Con khấn xin cho đoàn chiên lầm tìm thấy đường quang minh Phúc Âm. Yêu Chúa cả dứt bỏ tà tâm, cùng với chiên lành nối tình thân. 

6. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành phù giúp đoàn con trên thế gian. Qua kiếp khổ trí tịnh lòng thanh, về tới quê đầy phúc bình an.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.
 

 

Chúa nhân từ xin lắng nghe 

ÐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ. 

2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm. 

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Ngài tuyên án nhân loại. 

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Trót sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu. 

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. 

6. Vẩy nước cho con nên tinh sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe bao lời sung sướng hoan lạc. 

7. Thịt xương Chúa đánh nát nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.

 

Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân 

ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu. 

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã mến yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu. 

2. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng cha mẹ chúng con. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng anh chị chúng con. 

3. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khấn xin. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khốn cùng.

 

Con mến yêu tin thờ trong lòng 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con. 

ĐK : Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha. Hằng xót thương phù giúp người ta.

 

Con thờ lạy hết tình 

1. Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

2. Cha ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày. Thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy. 

ÐK. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

 

Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ 

1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

ÐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn thiên đình. 

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian. 

3. Con thờ kính máu Chúa trong chén này, rửa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ, ủ ấp con thơ tựa bên nhan Chúa, phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma

 

Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện 

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền. 

ÐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Cha hưởng vinh phúc trên đời 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền

 

Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện 

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền. 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền. 

3. Trần gian đắm say trong cuộc vui đời. Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha. Ðoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người. Ðến thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời. 

ÐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.

 

Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi 

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. 

1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con. 

2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương. 

3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông. 

4. Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

Giêsu chúng con tới đây sấp mình 

1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình. 

ÐK: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời. 

2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình. 

3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình.

 

Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son 

ÐK. Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son, mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian. Nguện xin Thánh Tâm Cha đêm ngày ban các ơn, giúp con hằng thêm vững bền mến Cha lành. 

1. Cha sinh xuống làm người để thiêu đốt thế gian. Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra. Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân. Ðợi gì hỡi con lòng Cha tưởng nhớ thiết tha. 

2. Cha tha thiết van nài này con đây khát khao. Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời đời con ước mong. Yêu Cha mến Cha là một hạnh phúc lớn lao. Ðời này sống yêu đời sau lòng mến không cùng.

 

Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng 

ÐK. Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong. 

1. Lạy Chúa mau đến cho lòng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con tràn vui. 

2. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con ngợi khen. 

3. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con thanh khiết. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con sạch trong. 

4. . Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con hăng hái. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con bình an.

 

Thờ lạy Chúa, Thờ lạy Chúa 

ÐK: Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. này của nuôi quý giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ. 

2. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán: Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

 

Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân 

1. Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân. Hỡi các con, hỡi người tri âm. Nào hãy an ủi Cha đôi phần. 

2. Trái Tim Cha thương xót ngàn dân, vì thế Cha sinh xuống gian trần. Liều tấm thân cứu chuộc muôn dân, giải thoát cho khỏi tay quỉ thần. 

3. Chết đau thương Cha chưa hài tâm, vì thế Cha ban bánh Thiên Thần. Thịt Máu nên Lương thần nuôi thân, Người khách lưu ở nơi thế trần. 

ÐK. Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời sống. Ðền xong những nỗi bạc vong.

 

                                 

  

 

 

 

Trang thông tin liên lạc | Thăng tiến hôn nhân gia đình | tthntv@gmai.com

 

Trang nhà  | Tìm hiểu | Hình ảnh | Chia sẽ | Họp liên gia | Ban điều hành | Tin tức

   Thông báo | Tài liệu | .Nhạc | Bài hát | Kinh nguyện | Khóa 3 ngày | Khóa tu nguyền

 

 

 

 

 

 

 .Trang nhà

 .Tìm hiểu

 .Hình ảnh

 .Chia sẽ

 .Họp liên gia

 .Mẫu họp liên gia

 .Ban điều hành

 

 .Tin tức

 .Thông báo

 .Tài liệu

 

 .Nhạc

 .Kinh nguyện

 

 .Khóa 3 ngày

 .Khóa tu nguyền

 

    Bài hát

  -Giáng sinh

  -Thiên Chúa

  -Các Thánh

  -Đức Mẹ

  -Phụng lễ

  -Chầu Thánh Thể

  -Sinh hoạt